دامیار جامع

دفتر مرکزی شرکت دامیار جامع

شرکت تولید مواد اولیه خوراک، مکمل های غذایی، شوینده و ضد عفونی کننده دام و طیور

نشانی دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان گلفام، شماره 32، واحد 9

شماره های تماس: 26204775 و 22034783

 

Lost Password