فرماسایت ( ضد عفونی کننده خوراک )

فرماسایت

نام دارو : فرماسايت  (Formasite)

دسته داروئي : ضدعفوني كننده خوراك (ضد باكتري و ضد قارچ )

شكل داروئي : پودر مخلوط در خوراك

گونه هدف : دام ، طيور ، آبزيان .

تركيب دارو : Propionic Acid -  Paraformaldehyde -   HSCAS

 

مكانيزم اثر : فرماسايت با توليد گاز فرمالدئيد موجب اختلال در سنتزDNA  و RNAميكروارگانيسم و تغيير شكل  و تجزيه پروتئين ميكروارگانيسم ها و در نهايت نابودي آنها مي گردد .اسيد پروپيونيك با خاصيت شيميائي اسيدهاي كربوكسيليك مانع رشد و تكثير قارچها و باكتري ها مي گردد .كلسيم سديم آلومينوسيليكات هيدراته (HSCAS)با قدرت جذب بالا (Absorption)و اتصال به مايكوتوكسينها ,جذب  آنها را  از روده  كاهش داده  و  مانع  ازفعاليت مايكوتوكسينها  بخصوص  آفلاتوكسينها  و  پيشگيري  از مسموميتهاي قارچي شده  و نيز  آثار مفيدي در محافظت از حيوان در برابرمايكوتوكسيكوز را  بر قرار ميكند .

موارد مصرف :‌  پيشگيري و كنترل آلودگي هاي باكتريايي ، قارچي  ، ويروسي  و ممانعت از رشد مجدد آنها در خوراك دام ، طيور، آبزيان . ضدعفوني تجهيزات ، وسايل و خط توليد خوراك.

ميزان و روش مصرف :  600 تا 2500 گرم از فرماسايت در1 تن غذاي مورد مصرف دام ، طيور ، آبزيان  بطور يكنواخت ميكس گردد .در كارخانجـــات توليد پودر ماهــي و گوشت جهت كاهــش و كنترل بار ميكروبي و قارچي و TVN، بميزان 5 كيلوگرم در تن پيشنهاد مي گردد .جهت ضدعفوني  تجهيزات ، وسايل و خط توليد خوراك بميزان 5% از فرماسايت با كربنات كلسيم تركيب  وپس از عبور از مسيرهاي خط توليد مجددا از ماده فوق مطابق مقادير ذكر شده استفاده نماييد .

تداخل دارويي و زمان پرهيز از مصرف : ندارد .

موارد احتياط :  در هنگام مصرف از تماس مستقيم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگيري گردد.

در هنگام مصرف از دستكش و ماسك استفاده شود .  دور از دسترس كودكان قرار گيرد.

شرايط نگه داري : درب ظرف كاملا بسته باشد . در جاي خشك و خنك و دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگه داري شود.

نوع  بسته بندي : كيسه 20 كيلوئي پلي اتيلن همراه با سطل و پاكت فويلي سه لايه 25 كيلوئي .

پروانه ساخت دارو  از سازمان دامپزشكي كشور: 89-142-S

مزاياي استفاده از فرماسايت  :

- ضد عفوني  خوراك دام ، طيور ، آبزيان .

     - كنترل و كاهش آلودگي هاي ميكروبي ، قارچي ، ويروسي و  پيشگيري از آلودگي مجدد  خوراك .

- كاهش و كنترل بار ميكروبي و قارچي و TVNدر پودر ماهي و گوشت .

- عامل ممانعت كننده از رشد قارچ ها و پيشگيري از مايكوتوكسيكوز .

- كاهش تلفات و افزايش خاصيت جوجه درآوري و نيز افزايش راندمان توليد در طيور تخم گذار.

- كاهش عوارض سقط جنين و اختلالات باروري ناشي از مايكوتوكسيكوز در دام .

- موجب محافظت خوراك و جلوگيري از تجزيه پروتئين در شكمبه مي گردد .

- كاهش ميزان PHو با  داشتن خاصيت باكتريسيدي ، مانع رشد باكتري ها در خوراك و دستگاه گوارش مي گردد .

- با اسيدي كردن دستگاه گوارش موجب كاهش باكتري هاي بيماريزا و افزايش باكتري هاي مفيد دستگاه گوارش

مي گردد در نتيجه عمل هضم و جذب مواد غذايي بهبود يافته و موجب بهبود ضريب تبديل و افزايش توليد مي گردد.

- مانند اسيدهاي كربوكسيليك خاصيت ضد باكتريايي داشته  و آثار تخريبي آن بر كپك ها و باكتري ها ناشي از اين است كه ميكروارگانيسم ها قادر به متابولايز نمودن تركيبات اسيدهاي آلي سه كربني نمي باشند.

- با اسيدهاي نوكلئيك ويروس ها واكنش داده آنها و  را نابود مي كند.

- داراي خاصيت Sublimation  مي باشد بدان معني كه مواد موثره به تدريج در خوراك فعال شده و آثار ضد ميكروبي و ضد قارچي  و در نتيجه حفاظت خوراك از عوامل بيماريزا را موجب مي گردد.

- ضد عفوني و پاكسازي خطوط و تجهيزات  كارخانجات خوراك و مكمل ؛ سيلوهاي خوراك  .

- برقراري سلامت مصرف كننده ، بدليل حذف عواملي مانند سموم مايكوتوكسينها در فرآورده ها و بافتهاي خوراكي (شير و .... )

- موجب كاهش هزينه هاي درماني و مصرفي دارو مي گردد.

- كمك به اجراي برنامه HACCPكه موجب ارتقاء سطح كمي و كيفي توليد مي گردد.

فقط مصرف دامپزشكي

محصولات

املاح معدنی
سولفات آهن منو هیدرات
سولفات مس
سولفات کبالت منو هیدرات
سولفات کبالت هپتا هیدرات
سولفات سدیم
سولفات روی
سولفات منگنز
یدات کلسیم
یدات پتاسیم
کربنات منیزیم
اکسید منیزیم
اکسید منگنز
اکسید روی
بیکربنات سدیم
پرمیکس سلنیوم
نمک های آنیونی
کلرور کلسیم
کلرور منیزیم
سولفات منیزیم هپتا هیدرات
آمونیوم کلراید
سولفات آمونیم
محلولها
محلول جرم گیر DJ1
محلول شستشوی DJ2
محلول اتیلوژن
ضدعفونی کننده ها
بلوک ضد عفونی کننده فرمان
فرماسایت ( ضد عفونی کننده خوراک )