محلول اتیلوژن

محلول اتیلوژن

اين محلول جهت عمل آوري ميوه هايي از قبيل موز ، آواكادو ، مركبات و..... كاربرد داشته .اين قبيل ميوه ها ، قبل از  ورود به مرحله رسيدن  فيزيولوژيك برداشت شده و جهت عمل آوري و افزايش طول عمر ميوه از محلول فوق استفاده مي شود.


مكانيزم عمل :

محلول اتيلوژن پس از قرارگيري در دستگاه ژنراتور كاتاليتيك تبديل به گاز اتيلن شده و گاز اتيلن مانند يك تركيب هورموني گياهي بي خطر با تاثير بر پكتين ميوه موجب فراوري و نرم شدن ميوه مي گردد.


مقدار مصرف :

ميزان مصرف به نوع ميوه و شرايط دما، حجم انبار و ميزان ميوه انبار شده متفاوت مي باشد . بطور نرمال به ازاء هر مترمكعب از حجم انبار 1سي سي محلول توصيه مي گردد . بطور مثال جهت يك انبار با حجم 1000 متر مكعب 1 ليتر محلول مورد نياز مي باشد .

 

 

زمان عمل آوري :

گاز حاصله پس از 24 ساعت موجب عمل آوري ميوه مي گردد .

 

 

بسته بندي :

  • 12 بطري 1 ليتري در كارتن  .
  • بشكه 20 ليتري .

 

شرايط نگه داري :

دور از دسترس كودكان .

دور از تابش مستقيم نور خورشيد و  منابع حرارتي و آتش زا  .

 

 

مدت نگه داري : 2 سال

محصولات

املاح معدنی
سولفات آهن منو هیدرات
سولفات مس
سولفات کبالت منو هیدرات
سولفات کبالت هپتا هیدرات
سولفات سدیم
سولفات روی
سولفات منگنز
یدات کلسیم
یدات پتاسیم
کربنات منیزیم
اکسید منیزیم
اکسید منگنز
اکسید روی
بیکربنات سدیم
پرمیکس سلنیوم
نمک های آنیونی
کلرور کلسیم
کلرور منیزیم
سولفات منیزیم هپتا هیدرات
آمونیوم کلراید
سولفات آمونیم
محلولها
محلول جرم گیر DJ1
محلول شستشوی DJ2
محلول اتیلوژن
ضدعفونی کننده ها
بلوک ضد عفونی کننده فرمان
فرماسایت ( ضد عفونی کننده خوراک )