محلول جرم گیر DJ1

محلول جرم گیر DJ1

محلول لوله بازكن DJ1

باز کننده کلیه رسوبات ایجاد شده در سیستمهای ابخوری ودارورسانی در مرغداری ها حاصل از باقیمانده های دارویی و شیمیایی. نابود کننده و بازدارنده فعالیت جلبکها و دیگر میکرو ارگانیزم های موجود در مخازن و لوله های اب مصرفی.

نحوه مصرف:

ورودی اب سیستم را قطع نموده تا تخلیه کامل سیستم منتظر بمانید

حجم کل سیستم ابخوری را با استفاده از راهنما، اندازه گیری نموده با محلول یک به سه DJ1 واب پر نمایید

انتهای خطوط را باز بگذارید تا محلول ریخته شده بر زمین جوشش نماید(این عمل نشانه رسیدن مواد فعال به انتهای سیستم می باشد)

تمام ابخوری و نیپلها را فعال نمایید تا مواد به انها رسیده کاملا باز گردد .

 بعد از 10 تا 12 ساعت ابکشی نمایید .

راهنماي اندازه گيري حجم سيستم آبخوري :

1/ طول كل لوله آبخوري را اندازه گيري نمائيد.

2/ به ازاء هر متر طول لوله بر حسب اينچ به شرح ذيل  محاسبه نمائيد.

  • هر متر لوله 1 اينچ = 5/. ليتر در هر متر
  • هر متر لوله 4/3 اينچ = 3/. ليتر در هر متر
  • هر متر لوله 2/1 اينچ = 125/. ليتر در هر متر

3/ طول لوله آبخوري را در حجم هر متر لوله (بر حسب سايز آن) ضرب كرده .

4/ عدد حاصل حجم كل سيستم را نشان مي دهد.

 


مثال:اگر طول لوله هاي آبخوري 50 متر و قطر لوله 2/1 اينچ باشد ،حجم كل براي آبخوري 25/6 ليترمي باشد.6.25 = 50 * 125/.

احتیاط:

موجب خوردگی فلزات ازجنس روی می گردداما بر سایر فلزات  و پلیمرها بی اثر می باشد

در صورت تماس مستقیم با پوست، بوسیله اب شستشو داده و در صورت بلع به پزشک مراجعه کنید

در هنگام مصرف از دستكش ، عينك ، ماسك استفاده شود .

از دسترس کودکان دور نگه دارید.

نگه داري :

در جاي خشك و خنك و دور از تابش مستقيم نور خورشيد قرار گيرد.

حداكثر 3 گالن بر روي هم قرار داده شود.

مدت نگه داري :

يك سال

وزن خالص: 20 كيلوگرم  5% +_

 

محصولات

املاح معدنی
سولفات آهن منو هیدرات
سولفات مس
سولفات کبالت منو هیدرات
سولفات کبالت هپتا هیدرات
سولفات سدیم
سولفات روی
سولفات منگنز
یدات کلسیم
یدات پتاسیم
کربنات منیزیم
اکسید منیزیم
اکسید منگنز
اکسید روی
بیکربنات سدیم
پرمیکس سلنیوم
نمک های آنیونی
کلرور کلسیم
کلرور منیزیم
سولفات منیزیم هپتا هیدرات
آمونیوم کلراید
سولفات آمونیم
محلولها
محلول جرم گیر DJ1
محلول شستشوی DJ2
محلول اتیلوژن
ضدعفونی کننده ها
بلوک ضد عفونی کننده فرمان
فرماسایت ( ضد عفونی کننده خوراک )